Wedstrijdreglement in het kader van World Obesity Day

Voorwaarden deelname

Klassen in het Nederlandstalige lager onderwijs worden uitgedaagd door Sieg en Luuk om een korte video te maken, waarin beweging centraal staat. Doel is om de schoolkinderen met z’n allen aan het bewegen te krijgen. De wedstrijd wordt gelanceerd in de week van 22 februari 2021 en loopt af op 31 maart 2021.  

De instructies zijn te vinden op https://www.moev.be/ en op de sociale mediakanalen van Sieg De Doncker en Luuk. Deelnemen kan door een filmpje van maximum 1 minuut in te zenden via MOEV of via Whatsapp (02 738 06 29).

Een jury bekijkt alle inzendingen en het meest originele en meest ‘bewegende’ filmpje wint de wedstrijd. De organisator behoudt zich het recht om video's die niet voldoen aan de voorwaarden (bijv. een filmpje dat langer dan 1 minuut duurt of na afloop van de westrijd op 31 maart wordt ingezonden) niet in acht te nemen.

De jury

De jury wordt vertegenwoordigd door de organisator (Medtronic Belgium) en volgende partners:

  • Experts van de Belgian Association for the Study of Obesity en het Zeepreventorium
  • MOEV, een organisatie die Vlaamse scholen in beweging houdt
  • Ketnet-held Sieg De Doncker
  • Medewerkers van het PR-bureau Whyte Corporate Affairs, dat deze sensibiliseringscampagne coördineert

De winnaar

Het meest originele en meest ‘bewegende’ filmpje wint de wedstrijd. De winnaar zal de week van 19 april (na de paasvakantie) bekendgemaakt worden.

De deelnemende klassen geven toestemming om achteraf gecontacteerd te worden via de titularis. De e-mail-adressen of persoonlijke gegevens van de deelnemers aan de wedstrijd worden niet gepubliceerd.

Iedere deelnemer wordt geacht de bepalingen van het wedstrijdreglement te kennen en te aanvaarden. Op dit reglement worden geenszins uitzonderingen toegestaan.

De prijs

De winnende klas mag bezoek verwachten van Ketnet-held Sieg De Doncker die de kinderen samen met MOEV-mascotte Luuk zal komen feliciteren. Hij zal van de gelegenheid gebruikmaken om nog een extra bewegingssessie in te lassen. Indien de coronamaatregelen het nog niet toelaten zal dit via een virtuele ontmoeting gebeuren.

De winnende klas krijgt hier nog een extra prijs bovenop: springkastelen, een heus fietsparcours en ander spelmateriaal. Uiteraard is dit voor de hele school. MOEV komt dit materiaal brengen en ophalen. De school kan hier een volledige dag van genieten (dag te bepalen in onderling overleg tussen winnende school en MOEV volgens mogelijkheden school, beschikbaarheden materiaal en geldende coronamaatregelen).

Gebruik ingezonden filmpjes

De ingezonden filmpjes zullen op geen enkel moment gedeeld worden met derden, behalve voor promotioneel gebruik binnen de eigen organisaties. Aan de winnende klas zal expliciet toestemming gevraagd worden of het filmpje eventueel extern mag verspreid worden.

Algemene voorwaarden

De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd te wijzigen of te annuleren zonder voorafgaande verwittiging (bijvoorbeeld omwille van verstrengde coronamaatregelen). De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van opschorting van de wedstrijd, noch voor problemen in verband met het overdragen, verzenden of ontvangen van filmpjes.

De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van onmogelijkheid om deel te nemen aan de wedstrijd of de verbreking van de verbinding met de wedstrijdpagina’s om welke reden dan ook (informatica-uitrusting van de deelnemer, internetverbindingen, openbare lijnen of operatornetwerken).

De organisator is niet verantwoordelijk voor mislukte pogingen om deel te nemen aan de wedstrijd. De organisator kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het doorgeven door de deelnemers van onjuiste persoonlijke gegevens.

De organisator is niet verantwoordelijk voor gegevens die verloren gaan of beschadigd worden bij de overdracht ervan of achteraf, noch voor de ontoegankelijkheid van de wedstrijd wegens problemen bij de gegevensoverdracht.

Alle klachten in verband met deze wedstrijd moeten officieel worden ingediend via een e-mail, gericht aan Annelies Baeten op het adres ab@whyte.be.

 

Over World Obesity Day Belgium

Wereld Obesitas Dag vindt plaats op 4 maart

De Europese Wereld Obesitas Dag, die elk jaar wordt gehouden om de aandacht te vestigen op de groeiende obesitasepidemie in Europa en de noodzaak van betere preventie en behandeling, vindt plaats op donderdag 4 maart.

Personen, zorgaanbieders en organisaties in heel Europa nemen deel aan evenementen die variëren van gratis gezondheidscontroles en advies over gezonde voeding tot virtuele opendeurdagen in ziekenhuizen en behandelcentra en voorlichtings- en opleidingsworkshops voor patiënten en zorgverleners.

De campagne is een initiatief van de European Association for the Study of Obesity (EASO), Europa's belangrijkste organisatie voor onderzoek naar obesitas, en de European Coalition for People living with Obesity (ECPO).

Voor meer informatie kunt u terecht op www.woday.eu en https://www.facebook.com/ObesityDayEurope/.

World Obesity Day Belgium